Lerklining

Lerklining av timmervägg invändigt förekom förr av olika skäl. Främst för att täta springor i väggen men också för att få en slät vägg att måla och tapetsera på. Kliningen består av lera, sand, vatten och armering i form av halmhack, kodynga, tagel eller dylikt. Man kunde också blanda i lite kalk och fick då en hårdare yta.

Leran håller ständigt en liten fukthalt vilket bidrar till ett bra inomhusklimat. Den har också förmågan att dra till sig fukten ur timret och håller det friskt. En visst brandskydd och värmeakumulerande effekt har den också.

 

Lagning av lerklinad vägg

Ingredienserna i lerklining är sand, lera, vatten och någon form av armering såsom halm, hampa. spån eller liknande

Lerklinad vägg målad med limfärg. Nertill en enkel marmorering.

Detta golv är lerklinat ovanpå en elvärmeslinga, oljat och schablonmålat med äggoljetempera

Väggen är lerklinad och ett tegelmönster är gjort med en bräda. Därefter oljat och målat med lerfärg