Fotoalbum

Vindflöjel

Spira

Gravsten

Gravsten

Växelspaksknopp förgylld i koppar

Oljeförgyllning ingick förr i målarens uppgifter. Det kunde vara vindflöjlar, detaljer i kyrkor eller gravstenar som skulle brydas med guld.
Man använder bladguld av 23.75 karats guld och bladen är bara 1/6000 mm tunna.
Förgyllning är både tålamodskrävande och tidsödande. Men resultatet blir bländande vackert.