Möbelmålning

Byrå med målad kalkstensskiva

Ådringsmålad skänk

Så kallad shabby chic. Överst före, under efter.

Romantisk brudkista

Kurbits

I min verkstad tar jag emot möbler för ommålning och restaurering. Det kan vara allt från slätmålning i en färg till ådringsmålning och marmorering. Kurbits ligger mig varmt om hjärtat. Jag använder linoljefärg och äggoljetempera men även så kallad drickamålning med öl eller filmjölk.