Byggnadsmåleri

Byggnadsmåleri

Jag driver mitt egna företag MijaMaria Målare och arbetar med traditionellt byggnadsmåleri.

Min utbildning har jag fått vid Institution för Kulturvård i Mariestad, kursen traditionellt byggnadsmåleri.
Det innebär att jag arbetar med traditionella färgtyper och tekniker. Färger som bara innehåller råvaror från naturen, utan giftiga tillsatser. Tekniker som fungerat i 100-tals år.

Den traditionella målaren hade fler arbetsuppgifter än dagens målare. Allt från lerklining till oljeförgyllning och pappspänning. Naturligtvis gör jag "vanliga" måleriarbeten också som t. ex. tapetsering.

Att arbeta med de "gamla" färgtyperna kräver stor materialkännedom av målaren. Det är inte bara att öppna en burk och måla. Man måste ta hänsyn till bland annat underlag, temperatur, luftfuktighet, verktyg och inte minst målarens kompetens och sinnelag för dagen för att nå ett gott resultat.