Pappspänning

Pappspänning

 

Att spänna papptak är en teknik som få behärskar idag. Därför är det många tak som rivs ner eftersom man inte tror att det går att laga. Men det är i de flesta fall helt onödigt. När man spänner ett papptak använder man en tjock gråpapp som man blöter så att den sväller lite grann. Man spikar upp den i fuktigt tillstånd vilket innebär att när pappen sedan torkar krymper den och blir helt slät. Därefter ”makulerar” man skarvar och spikskallar med tunnare papp så att de inte syns. Man spände tak dels för att förhindra att sågspån trillade ner från springor i taket men också av estetiska skäl då resultatet blir ett slätt och vackert. Pappen målas fördelaktigt med limfärg.

Timmerväggarna är pappspända och ännu inte målade

Nyspänt papptak målat med limfärg